Over dit project

Maasheggen

De Maasheggen is een landschap gelegen aan de Maas en strekt zich uit van Vierlingsbeek tot Batenburg. De Maasheggen staat bekend om zijn zeer oude cultuurlandschap, met een bijbehorend eeuwenoud ambacht: het heggenvlechten. Een speciale techniek waarbij levende, doornige struiken, zoals mei- en sleedoorn, tot hagen worden gevlochten. Het heggenvlechten verweeft letterlijk en figuurlijk mens en natuur. Niet voor niets heeft de Maasheggen de Unesco Man & Biosphere status, waarbij de relatie tussen de mens en zijn leefomgeving centraal staat.

 

Project

De Maasheggen geniet nog niet de landelijke bekendheid die het verdient en voor bezoekers is het onduidelijk waar De Maasheggen zich precies bevindt, wat het inhoudt en hoe het gebied bezocht kan worden. Daarom wordt op verschillende locaties een toegangspoort ontwikkeld, als startpunt voor het verkennen van de Maasheggen. Om samenhang te brengen in het ca. 20 km lange Maasheggen gebied, wordt het bestaande diverse meubilair geleidelijk vervangen door eenduidig Maasheggen meubilair. Het betreden en verlaten van de Maasheggen wordt onder de aandacht gebracht door de belangrijkste recreatieve entrees te markeren.

 

Vormentaal
Om ervoor te zorgen dat de aandacht naar het landschap gaat, is gekozen voor een heldere vormentaal die past bij het landschap. Het herkenbare logo van de Maasheggen is gebaseerd op de golvende vormen van de gevlochten hagen en de Maas, en vormt daarmee een vanzelfsprekende basis voor een familie van uitkijktorens, meubilair en markeringen. Een cortenstaal poedercoating zorgt dat de objecten opvallen én bij het landschap passen: het contrasteert fraai met de groene beplanting en sluit aan op de landschappelijke bruintinten.

 

Toegangspoorten
De toegangspoorten vormen als een ‘hink-stap-sprong’ een schakel tussen het functionele startpunt (parkeerterrein met horeca en informatievoorziening) en het daadwerkelijke hagenlandschap. Bij de toegangspoorten worden nieuwe hagen geplant, die samen met nieuwe wandelpaden een verbinding leggen tussen de functionele voorzieningen en het hagenlandschap.

Een uitkijktoren lokt de bezoekers vanuit de toegangspoorten het landschap in. De uitkijktoren bestaat uit verschillende elementen in de Maasheggen vormentaal, met een ‘tussenbalkon’ op het knikpunt van de trap. Vanaf de uitkijktoren is de bezoeker in staat om over de heggen heen uit te kijken over het Maasheggen landschap, zodat de Maasheggen ook van bovenaf te ervaren zijn.

 

Meubilair
In de Maasheggen staan hekken met namen van historische weides. Deze hekken passen goed in het agrarische landschap, maken de historie beleefbaar én bieden een fraai doorzicht naar de achterliggende kavel, als afwisseling in het besloten hagenlandschap. Door een hek als basis voor het Maasheggen meubilair te nemen, wordt alle aan het hek gekoppelde meubilair op een vanzelfsprekende manier onderdeel van het landschap. Met een hek als basis zijn schakelbare banken, picknicksets, klaphekjes, fietsenrekken, informatieborden en entreemarkeringen ontworpen.

 

Opdrachtgever

Programmateam Maasheggen Unesco (Gemeente Land van Cuijk en Waterschap AA en Maas)

 

Partner

HOSPER

 

 

 

 

X